רשלנות רפואית

רשלנות רפואית היא תחום של עיסוק רפואי הכרוך בנזק שנגרם לאדם עקב רשלנות או התנהגות בלתי הולמת של איש מקצוע רפואי.
רשלנות רפואית מהווה בסיס כדין לפיצוי במקרים בהם רופא או איש מקצוע רפואי,
באמצעות מעשה או רשלנות פוגעים, פוגע בחולה. הרשלנות עשויה לנבוע מאבחון מוטעה,
טיפול לא נכון, מתן תרופות, אי מעקב אחר טיפולים, ניהול בריאות או אפילו רשלנות במתן הרדמה.

איך נוצרת רשלנות רפאוית

סדרה של נסיבות דומות עלולה להוביל לרשלנות רפואית. למשל, המטופל עשוי להיות
בהשפעת אלכוהול או חומר אחר כשהוא עובר הליך. במקרה אחר, המטופל סובל ממצב
רפואי שהיה צריך להיות מאובחן כראוי ומטופל בזמן ההליך. כישלונו של המתרגל
להכיר את פוטנציאל הנזק יכול גם להיות מסווג כרשלנות רפואית.
באופן דומה, גם כאשר המטופל אינו מושפע מתרופות, יכולה להיווצר נסיבות דומות.

רשלנות רפואית, אם כן, מתרחשת כאשר איש מקצוע בתחום הבריאות התרשל בהתנהלותו.
ישנן בעיות רשלנות משפטיות הקשורות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות כגון סיבוכי לידה והריון,
ביקורים בחדר מיון וטיפול במחלות פסיכיאטריות. בעוד שתביעת רשלנות אינה
יכולה להצליח בהיעדרם של עורכי דין רפואיים מוסמכים כאלה להגן על התביעה.
לאנשי מקצוע אלה יש את הידע והמומחיות להבין ולפרש את המורכבויות של
הנוף הרפואי והם מכירים את חוקי הנזיקין של מדינות שונות. מדובר באנשי מקצוע בעלי הכשרה גבוהה אשר מסוגלים להגן על הגנה יעילה לנוכח תביעת רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית מספר עקרונות משפטים

מקרים של רשלנות רפואית נשלטים על ידי מספר עקרונות משפטיים הכוללים את ההתיישנות. הכוונה היא לפרק הזמן המרבי שקובע חוקי הרשלנות המאפשרים תביעות. בנוסף לכך, יש להתייחס לנושא ההסכמה המדעת. הכוונה היא לחובה כי המטופל יידע על הסיכונים האפשריים של אפשרות טיפול לפני שתתקבל החלטה. ללא הסכמה מדעת זו, אין בסיס לרופא להמשיך בטיפול.

במקרה של רשלנות, התובע מבקש בדרך כלל פיצוי כספי בכדי לפצות על ההפסדים הנובעים מרשלנות הרופא. ניתן היה למנוע את הפגיעה לו היה הרופא מנתח כראוי את מצבו של המטופל. יתר על כן, הנזקים המבוקשים במקרים אלה אינם חייבים לכסות את העלויות של תיקון שגיאות כירורגיות וכתוצאה מכך לפגיעה נוספת. לדוגמא, אם רופא שם בטעות קריש עורק בצווארו של מטופל שבסופו של דבר מוות, הרופא אחראי לנזקים אזרחיים. עם זאת, זה לא בהכרח אומר שהמטופל יקבל פיצוי על עוגמת נפש שנגרמה כתוצאה מאירוע זה.

מה המשמעות המשפטית של רשלנות רפואית

על מנת להוכיח בהצלחה תביעת רשלנות רפואית, יש צורך להראות שכמות נזק משמעותית נבעה מפעולות רשלניות של רופא. כדי לקבוע אם זה המקרה, יש לבסס הן רשלנות והן נזק. רשלנות מתייחסת לחוסר יכולתו של הרופא לבצע את תפקידו באופן סביר. נזקים מתייחסים לנזקים בפועל כתוצאה מרשלנות זו. ברוב המקרים, הנאשם יידרש להוכיח כי נזק משמעותי לא נבע ממעשיהם, וניתן לעשות זאת באמצעות ניתוח מעמיק של המקרה.

לרוב קשה להוכיח רשלנות . על מנת לקבוע אם ספק שירותי בריאות אשם במצב מסוים, על בתי המשפט להסתכל על פני השטח ולהעמיק בכל העובדות סביב האירוע. לדוגמא, אם רופא שוכח לרשום תרופות לחולה שעובר התקף לב, הוא או היא עלולים להימצא אחראים על מרשם התרופות הלא נכונות. באופן דומה, רופא יכול גם להזניח את בדיקת החולה באופן ביקורתי והדבר עלול לגרום למותו. בנוסף להוכחת הנזק שנבע מפעולות הרופא, על התובע להוכיח כי הנזק היה אירוע צפוי. הדבר חשוב מכיוון שבתי משפט אינם רוצים לפסוק פיצויים אם התובע מודע לאפשרות לפגיעה אך לא נקט בצעדים סבירים למניעתו.

רשלנות רפואית מספר עקרונות משפטים

עוגמת נפש שעבר המטופל במקרה רפואי

כאשר רופא לא מצליח לבצע הליך רפואי חשוב או מבצע הליך שגוי,
התוצאות עלולות להיות הרות אסון. רפואה עשויה להיתבע כאשר הוא או היא מבצעים
הליך שגוי משום שהביא לפציעה, מוות או אובדן איבר. גם כאשר ההליך הלא נכון
נובע מטעות שביצע הרופא, יתכן שהתובע עדיין יוכל לקבל פיצוי בשל עוגמת הנפש
שעבר המטופל כתוצאה מרשלנותו של הרופא. כלל אצבע טוב הוא שרופאים
יבטיחו שהם מודיעים לחולים על כל סיכון אפשרי או דאגה לבריאותם.

כמו כן, על הרופאים להסביר בבירור את כל ההליכים הרפואיים למטופליהם.
לבסוף, בית המשפט רשאי לדרוש מהתובע להראות כי קיבלו הסכמה מדעת לפני שהם נכנסים להליך רפואי.